მაგნიტური ტრასის სანათები

მაგნიტური რელსის სანათები თავის მფლობელებს სთავაზობს ფართო

შესაძლებლობებს. თანამედროვე ინტერიერისთვის უკვე აღარ არის საკმარისი ჭაღი

მისაღებში ან ორი ღამის ლამპა საწოლთან საძინებელში. უკვე საჭიროა რაიმე უფრო მეტი, სტილური და ფუნქციონალური ერთდროულად. მაგნიტური რელსის სანათი იძლევა სინათლის ნაკადთან თამაშის საშუალებას, საჭირო მიმართულებით მისი მიმართვით და ოთახში გარკვეული ადგილების განათებით ან ჩრდილში დამალვით. ასეთი სისტემა შეიძლება შედგებოდეს სხვადასხვა ფორმისა და დიზაინის ელემენტების დიდი რაოდენობისგან, რომლებიდანაც თითოეული ითამაშებს თავის საკუთარ როლს.

მაგნიტის სალტეზე სანათების შერჩევა ხდება მათი განლაგების ადგილის

გათვალისწინებით. მნიშვნელოვანია, რომ ისინი ჰარმონიაში იყოს ინტერიერთან.

სინათლის წყაროები თავსდება სალტესადენზე – ლითონის პროფილზე,

რომელიც ჩამოკიდებულია ან მიმაგრებულია ჭერზე. რელსის სანათები მაგნიტის სალტეზე შეიძლება დაყენდეს და დაერთდეს მას შემდეგაც კი, როდესაც სარემონტო სამუშაოების ძირითადი ნაწილი უკვე შესრულებულია.

მაგნიტური რელსის სანათების უპირატესობები:

დიზაინერული შესაძლებლობები – შუქისა და ჩრდილის თამაშის გზით

უნიკალური ატმოსფეროს შექმნის შესაძლებლობა;

სინათლის მიმართული ნაკადი – თქვენ შეძლებთ შენობაში საჭირო ადგილების

წერტილოვნად განათებას;

წყაროების სიმაღლის რეგულირება – მრავალდონიანი განათება ოთახს

ვიზუალურად უფრო რთულსა და საინტერესოს გახდის;

ელექტროენერგიის ეკონომია – გამოიყენეთ შუქდიოდური რელსის სანათი მაგნიტის სალტეზე და შეამცირეთ ელექტრობის მოხმარება;

პრაქტიკულობა – თანამედროვე სისტემები მზადდება ხანგრძლივი მომსახურების

ვადის მქონე გამძლე მასალებისგან, რომლებიც არ საჭიროებს განსაკუთრებულ

მოვლას.

მაგნიტური რელსის სანათების შეძენა შეიძლება ჩვენს კომპანიაში.

დაამშვენეთ თქვენი სახლი განათების ინოვაციური სისტემით და დარწმუნდით იმაში, თუ რაოდენ ძლიერად შეუძლია მას შენობის აღქმის შეცვლა.